NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

próbki i dokumentyLaboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej

Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych

Materiał do badań mikrobiologicznych pobieramy od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-14.00. W piątki w godzinach 7.30-10.00.

Mocz i kał na posiew przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-10.00.

Sporale przyjmowane są w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.

Odbiór wyników:

  • nużeniec – 1 dzień
  • badanie skuteczności wyjaławiania (Sporal A) – 7 dni
  • posiew w kierunku bakterii tlenowych – do 3 dni
  • posiew w kierunku bakterii beztlenowych – do 3 dni
  • posiew w kierunku GBS – do 3 dni
  • posiew w kierunku grzybów
   • drożdżopodobnych - do 7 dni
   • długo rosnących (np. zeskrobiny z płytki paznokciowej) – do 30 dni

 

MIKROBIOLOGIA CENA
posiew w kierunku bakterii tlenowych 35 zł
posiew w kierunku grzybów 35 zł
posiew w kierunku bakterii beztlenowych 45 zł