NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

wypisywanie skierowania Medycyna pracy – badania

docskierowanie-na-badania.pdf

 

W zakresie badań z dziedziny medycyny pracy leżą także badania specjalistyczne, przeznaczone dla konkretnych grup zawodowych do których należą m. in. kierowcy, policjanci, a także badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, licencję detektywistyczną, w zakresie sądownictwa. Lekarze medycyny pracy zobowiązani są również do udzielania pracownikom wszelkich wskazówek, co do sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia spowodowanych warunkami pracy.

 

W ramach tzw. służby medycyny pracy realizowane są zadania z zakresu:

  • ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie poprzez współpracę z pracodawcą w zakresie rozpoznawania i oceny czynników mających negatywny wpływ na zdrowie pracowników, ocena ryzyka związanego z pracą,
  • udzielanie zarówno pracodawcom jak i pracownikom porad w zakresie ergonomii, fizjologii i psychologii pracy,
  • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, poprzez wykonywanie badań, ocenę możliwości pracownika do wykonywania danego zawodu, prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, wykonywanie szczepień ochronnych czy monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących a znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka,
  • inicjowanie i realizacja promocji zdrowia, profilaktyki i programów prozdrowotnych.

 

W naszej Spółdzielni przyjmują wysokiej klasy lekarze specjaliści z zakresu Medycyny Pracy.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie Medycyny Pracy!

Medycyna Pracy - Dlaczego wymagana jest umowa?

Podstawa prawna:

Dz. U. 2004.125.1317 – ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst pierwotny: Dz. U. 1997r. Nr 96 poz. 593)

Art. 12.1. ”Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej zleceniodawcą z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej zleceniobiorcą.”

Umowę podpisujemy minimum na 1 rok.

 

Rodzaje umów:

Umowa przelewowa - dla firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, od pracownika nie pobieramy opłaty ponieważ zbiorcza faktura jest wystawiana w ostatni dzień miesiąca z wykazem wykonanych usług, nazwiskiem pracownika oraz lekarza.
Do podpisania umowy wymagamy do wglądu: KRS lub inny dokument potwierdzający zgodność podpisów na umowie.

documowa-przelewowa.pdf

 

Umowa gotówkowa - pracownik opłaca usługi przed ich wykonaniem, otrzymuje fakturę która zawiera cenę usługi, datę badania i jego rodzaj jak również nazwisko pacjenta oraz nazwisko lekarza.

documowa-gotowkowa.pdf

 

 Profilaktyczna opieka zdrowotna - jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą - możesz złożyć Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.

docwniosek-o-objecie-opieka.pdf

 

Na podstawie umowy wykonuje się badania wstępne, okresowe i kontrolne pracownikom zatrudnionym w zakładzie pracy - zleceniodawcy. Zgodnie z ustawą badania te są kosztem pracodawcy, kierującego pracownika na badania profilaktyczne. LSSP Eskulap wykonuje również wszystkie konsultacje lekarzy specjalistów tj. konsultacje okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne, badania laboratoryjne jak również badania psychologiczne kierowców.

 

Osoba zgłaszająca się na badania po wcześniejszej telefonicznej rejestracji powinna posiadać skierowanie od pracodawcy oraz dowód osobisty. Pracownik zgłasza się do rejestracji, następnie zostaje skierowany do gabinetu lekarza medycyny pracy, który po wstępnym badaniu w zależności od stanu zdrowia oraz zajmowanego stanowiska może skierować pracownika na dodatkowe konsultacje np. okulista, neurolog, laboratorium. Pracownik z wynikami badań-konsultacji wraca do lekarza medycyny pracy który na ich podstawie wydaje zaświadczenie/orzeczenie o zdolności do pracy na danym stanowisku. Pracownik otrzymuje dwa egzemplarze z czego oryginał dostarcza pracodawcy.

 

Skierowania:

 

Symbole umów w systemie LSSP Eskulap.:

Każda firma posiadająca umowę z zakresu medycyny pracy posiada swój własny unikatowy symbol umowy. Symbol ten jest nadawany w momencie zawierania umowy. Symbol Z-12345 - umowy przelewowe, symbol B-12345 - umowy gotówkowe. Symbol umowy należy umieszczać na skierowaniach w prawym górnym rogu.

 

Rejestracji pracowników proszę dokonywać w:

 

Kontakt w sprawach formalnych:

Ewelina Mazewska-Sokół

  • telefon: 85 745 00 34,
  • fax: 85 745 00 49,
  • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.