NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.


Specjaliści – psychologia

Specjalista:

  • Mgr Zamącińska Teresa
  • Mgr Piekarska Abou-Hilal Barbara
  • Mgr Mojsa Krystyna
  • Mgr Zamącińki Michał
  • Mgr Lewkowska Emilia