NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.


Specjaliści – psychologia

Przychodnia nr 1, ul. Nowy Świat 11c, Białystok, tel. 85 745-00-36, 85 745-00-37
 Specjalista
Mgr Zamącińska Teresa
Mgr Piekarska Abou-Hilal Barbara
Mgr Mojsa Krystyna
Mgr Zamącińki Michał

  

Przychodnia nr. 3, ul. Białówny 9/1, Białystok, tel. 85 741-69-01 85 732-80-41
 Specjalista
Mgr Lewkowska Emilia