NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

Foniatria

 Foniatria to dziedzina medycyny zajmująca się ludzkim głosem, jego powstawaniem, zaburzeniami oraz często występującą nieprawidłową artykulacją mowy. Dla osób pracujących głosem jego zaburzenia lub wręcz utrata, to choroba zawodowa. Lekarz foniatra jest właściwym specjalistą niosącym pomoc w takich przypadkach. Foniatrzy wykonując diagnostykę krtani przy użyciu nowoczesnych technik endoskopowych, są w stanie ocenić zdolność krtani do wytwarzania prawidłowego dźwięku, jego modulację w procesie powstawania głosu i mowy.

Liczną grupę pacjentów stanowią dzieci wymagające diagnostyki przerostu migdałka gardłowego (trzeci migdał) lub u których obserwuje się zaburzony rozwój mowy. Foniatra rozpoznaje przyczyny takiego stanu i wdraża postępowanie, często współpracując z logopedą. Jest także głosem doradczym dla lekarza laryngologa przy podejmowaniu decyzji odnośnie kwalifikacji dziecka do zabiegu usunięcia trzeciego migdałka. Udziela przy tym cennych wskazówek rodzicom w dalszym okresie po leczeniu zabiegowym.

L. S. S. P. „Eskulap” zapewnia wykwalifikowaną kadrę lekarską w zakresie foniatrii.