NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

Geriatria

Geriatria jest dziedziną medycyny, zajmującą się diagnozowaniem schorzeń osób starszych. Okres starości można podzielić na wczesny i późny. Wczesny zaczyna się od 60 roku życia i trwa do 74 roku życia. Późna starość to przedział od 75 do 89 lat.

Naszym starszym pacjentom zapewniamy pomoc na najwyższym poziomie. Staramy się im stworzyć warunki jak najlepszej opieki, dzięki której możliwe będzie poczucie bezpieczeństwa i poszanowanie godności osobistej.

Celem leczenia geriatrycznego jest przywrócenie w miarę możliwości dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie.

Stawia się także na maksymalne wydłużenie życia, jednocześnie je ulepszając oraz dąży się do podniesienia jakości życia poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

L. S. S. P. „Eskulap” zapewnia wykwalifikowaną kadrę lekarską w zakresie geriatrii.