NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

Psychologia

Psychologia jest nauką medyczną badającą mechanizmy zachowania człowieka oraz zjawiska psychiczne determinujące jego interakcje oraz kontakty z otoczeniem. Jest specjalizacją ściśle współpracującą z psychiatrią i neurologią.

PSYCHOLOGIA OGÓLNA: podstawowe elementy życia codziennego – psychicznego; psychologia fizjologiczna – biologiczne mechanizmy Zachowania; wrażenia, spostrzeżenia, myślenie, wola, uwaga, pamięć. PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA: bada czynniki, etapy i prawidłowości rozwoju psychicznego od niemowlęctwa do starości, dziś od poczęcia do starości. Np.: przyczynę skłonności homoseksualnych możemy odnaleźć w 2-3 miesiącu płodu – przez zaburzenia w trakcie ciąży- choroby zakaźne.

PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI: zajmuje się strukturami psychicznymi człowieka, które tworzą się w trakcie rozwoju pod wpływem działania środowiska – sposób myślenia, motywacja, postrzeganie siebie i środowiska, charakter, temperament – zagadnienia: temp. Wypadkowa – ma się go; charakter: postawy nadbudowane; osobowość: subtelność myśli. PSYCHOLOGIA KLINICZNA: zajmuje się psychicznym zachowaniem człowieka w aspekcie zaburzeń: psychoza, depresja – zaburzenia psychiczne – stresy, lęki, traumy: zdrada, śmierć, wypadek – nagle; niepokoje.

L. S. S. P. „Eskulap” zapewnia wykwalifikowaną kadrę lekarską w zakresie psychologii.