NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

Reumatologia

Reumatologia to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem, badaniem oraz leczeniem chorób reumatycznych, czyli dolegliwości zapalnych i zwyrodnieniowych tkanki łącznej, stawów i kości. Praca reumatologów polega również na profilaktyce i zapobieganiu schorzeniom. Do chorób reumatycznych zaliczane są nieurazowe choroby narządu ruchu, objawiające się dolegliwościami w jego obrębie, a przede wszystkim bólem. Należą do nich choroby, które uszkadzają serce, a nie zagrażają narządowi ruchu, choroby, które mogą być przyczyną kalectwa, a także te objawiające się jedynie częstymi dolegliwościami bólowymi, nie grożące natomiast żadnymi trwałymi ani niebezpiecznymi zmianami. m reumatycznym.

L. S. S. P. „Eskulap” zapewnia wykwalifikowaną kadrę lekarską w zakresie reumatologii.