NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

Ortopedia Dziecięca

Ortopedia to dział medycyny klinicznej i nauka zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem wad rozwojowych i nabytych zniekształceń i zaburzeń czynności narządu ruchu. Ortopedia ma ścisły związek z m.in. biomechaniką, chemią, mechaniką. W zakres działania ortopedii wchodzą: wady wrodzone i rozwojowe powstające w życiu płodowym, po urodzeniu, w okresie wzrostu, rozwoju i starzenia się człowieka; zapalenia swoiste, nieswoiste i odczynowe narządu ruchu i ich następstwa takie, jak:

  • zniekształcenia i dysfunkcje po porażeniach wiotkich i spastycznych,
  • następstwa urazów narządu ruchu,
  • chorób nowotworowych narządu ruchu,
  • następstwa zaburzeń hormonalnych, odżywczych i chorób układowych w obrębie narządu ruchu.


L. S. S. P. „Eskulap” zapewnia wykwalifikowaną kadrę lekarską w zakresie ortopedii.

 

Przychodnia nr. 3, ul. Białówny 9/1, Białystok, tel. 85 741-69-01 85 732-80-41
 Lekarz  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
Prof. dr hab. Popko Janusz