NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

Badania Psychotechniczne

W każdej działalności ludzkiej, także w ruchu drogowym, decydującym czynnikiem jest człowiek. W systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego człowiek z jednej strony występuje jako twórca i egzaminator ruchu drogowego, a z drugiej strony jako użytkownik drogi. Zatem bezpieczne funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym w dużym stopnie będzie zależało od jego własności psychofizycznych, przystosowania społecznego, kultury jazdy, dyscypliny społecznej umiejętności radzenia sobie z złożonej sytuacji zadaniowej jaką jest prowadzenie pojazdu samochodowego.

Do oceny sprawności psychicznej kierowcy opracowano szereg badań, badania te obejmują:

  • szybkość i dokładność spostrzegania
  • widzenie stereoskopowe (przestrzenne), niezbędne przy wykonywaniu takich manewrów jak wymijanie, wyprzedzanie.
  • umiejętność oceny prędkości pojazdów w ruchu, niezbędną do ustalenia właściwej prędkości i odległości.
  • widzenie w mroku i wrażliwość na olśnienie są to funkcje bez których prowadzenie pojazdu nocą jest uciążliwe a nawet niebezpieczne.
  • koordynację wzrokowo-ruchową, umożliwiającą płynne, poprawne działanie, adekwatne do spostrzeganej sytuacji.
  • czas reakcji czyli jej stałość i równomierność.
  • sprawność myślenia


L. S. S. P. „Eskulap” zapewnia wykwalifikowaną kadrę wykonującą badania z zakresu pracowni psychofizycznej.