NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

Adres: ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

Pulmonologia

Pulmonologia jest działem medycyny zajmującym się rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego. Czasem określana jest również jako pneumonologia. Pulmonolodzy zajmują się schorzeniami związanymi z płucami oraz górnymi i dolnymi drogami oddechowymi.

Lekarz pulmunolog zajmuje się przede wszystkim leczeniem takich chorób, jak: astma oskrzelowa (zazwyczaj w porozumieniu z alergologiem), gruźlica, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc, pylica, sarkoidoza, rak płuc. Ponieważ specjalizuje się także w diagnostyce chorób układu oddechowego, lekarz pierwszego kontaktu kieruje do niego nie tylko, gdy podejrzewa jedną z wymienionych chorób, ale i wtedy, gdy nie potrafi odkryć przyczyny dolegliwości typowych dla chorób układu oddechowego (np. przewlekły kaszel).

L. S. S. P. „Eskulap” zapewnia wykwalifikowaną kadrę lekarską w zakresie psychologii.